Alis Vancaš, mag. oec.

Ured za nastavu – voditeljica

Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, na smjeru – Organizacija i upravljanje 1990. godine.
Na Akademiji radi od 2006. godina

Kontakti:
alis.vancas@apuri.uniri.hr
+385 51 228 890

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti