Prof. art. Hrvoje Urumović

Djeluje u području likovnih umjetnosti, pretežito kiparstvu, te se bavi svim vidovima oblikovanja u prostoru. Od strane brojnih teoretičara iz područja likovne umjetnosti okarakteriziran je kao ponajbolji suvremeni kipar portretist danas, a o njegovim su radovima i izložbama pisali brojni ugledni teoretičari i povjesničari umjetnosti. Prepoznatljiv je po vrlo zahtjevnim prostornim intervencijama u javnim urbanim, sakralnim, muzejskim i drugim prostorima. Kontinuirano je voditelj ili suradnik na poslovima rekonstrukcije i restauracije kiparske baštine u Hrvatskoj. Autor je brojnih javno izvedenih radova koji se nalaze diljem Republike Hrvatske i inozemstva. Kontinuirano izlaže u izložbeno-galerijskim prostorima, kako na samostalnim tako i na skupnim izložbama, te je prisutan na većini kiparsko-arhitektonskih natječaja u Hrvatskoj i inozemstvu. Njegovi su autorski radovi predmet i tema studentskih seminarskih radova. U više je navrata citiran kao autor na obrani doktorskih radova.

Godine 2000. diplomirao je na Odsjeku za kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a 2003. godine završio je poslijediplomski studij na Akademiji za likovno umetnost i oblikovanje u Ljubljani, gdje je stekao zvanje magistra umjetnosti.

Na preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti predaje kolegije Kiparstvo III i IV, a na diplomskom studiju Primijenjene umjetnosti kolegije Kiparstvo A, B, C i D.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

— Dokumenti trenutno nisu dostupni.

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti