Umjetnička grafika

Ako vodiš računa o svakom detalju svoga crteža, ali te vesele i kreativne pogreške, onda je umjetnička grafika za tebe. Svakom sljedećom reprodukcijom otkrivaš nove nijanse i dimenzije crteža, tako da je svaki otisak, ma koliko god istovjetan, uvijek i iznova jedinstven.

Grafika je grana likovne umjetnosti. Ujedno i općeniti naziv za postupak i rezultat korištenja neke od grafičkih tehnika pri izradi umjetničkog djela – umnožavanje crteža putem matrice. Grafika ne nastaje izravno potezom na papiru, nego crtežom koji se urezuje, izdubljuje ili drugačije nanosi na matricu. Rezultat je grafičko djelo nastalo od boje koja se u procesu tiskanja prenijela s matrice na list papira, ili nekog drugog materijala u više autorskih primjeraka. Osim tradicionalnih grafičkih tehnika u današnje vrijeme koriste se i digitalne tehnike poput digitalnog printa i tiska.

Na preddiplomskom studiju Likovne pedagogije područje umjetničke grafike istraživat ćeš kroz tradicionalne grafičke tehnike visokog, dubokog i plošnog tiska – linorez, akvatintu, bakropis, litografiju i sitotisak. Sve te tehnike i postupci usmjereni su na formiranje tvojega individualnog umjetničkog izričaja, a njegujući izražajne mogućnosti grafičkog lista. U sklopu edukacije umjetničke grafike, moguće je izrađivati i knjige umjetnika i istraživati različite vrste tradicionalnih uveza, s naglaskom na umjetnički sadržaj knjige i suvremeni pristup formi.

Nastava grafike se odvija u specijaliziranim, suvremeno opremljenim radionicama za visoki tisak, duboki tisak, litografiju i sitotisak. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta.

Umjetnička grafika se predaje kao niz obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti. Na preddiplomskom studiju Likovne pedagogije edukacija je usmjerena na široko znanje i tvoj sustavni razvoj u umjetnosti grafike. Na preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti usvajaju se osnove grafičkih tehnika. Potiče se daljnji razvoj grafičkih vještina u smjeru osmišljavanja i izrade proizvoda primijenjene grafike, grafičkog znaka i grafičkog oblikovanja vizualne poruke. Na diplomskom studiju, uz mentorsko vodstvo, istraživat ćeš grafičke metode u smjeru razvoja vlastitih individualnih projekata umjetničke grafike.

  • Prouči kolegije koje ćeš slušati ako upišeš Likovnu pedagogiju ili Primijenjenu umjetnost ovdje.
  • Saznaj više o svojim budućim nastavnicama i nastavnicima ovdje.

Po objavi natječaja za upise u iduću studijsku godinu upisuješ preddiplomski studij Primijenjene umjetnosti ili Likovne pedagogije. Nakon toga možeš upisati diplomski studij Primijenjene umjetnosti ili Likovne pedagogije. Ako imaš završen drugi preddiplomski studij, ali te zanima ili se baviš umjetničkom grafikom, slobodno nam pošalji svoju molbu i CV. Razmotrit ćemo koje su ti sve mogućnosti na raspolaganju da položiš dodatne ispite i upišeš se na ovaj studij.

Za pristup prijemnom ispitu Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci potrebno je priložiti vlastitu mapu radova. Osim toga, prijemni ispit se sastoji od motivacijskog razgovora/intervjua te praktičnih i teorijskih testova. Konkretne specifikacije, obvezni dokumenti i broj bodova ovisit će o izboru studija u aktualnoj studijskoj godini. Svi pristupnici prijemnom ispitu moraju detaljno proučiti pravilnike o prijemnom ispitu, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće, tu je studentska referada.

Detaljne upute za razredbeni postupak!

  • Sve informacije o upisima potraži ovdje.

Imaš pitanja?

Sva pitanja vezana uz upise na Akademiju slobodno uputi studentskoj referadi, pisanim ili telefonskim putem. Potrudit ćemo se odgovoriti ti u najkraćem mogućem roku!

Radno vrijeme referade je:

Pon – Pet: 9 – 15:00 sati
Vikendom i praznikom ne radimo

Telefonski broj: 051/228-886
Email adresa: studentska@apuri.hr

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti