Slikarstvo

Ovdje si jer svoje misli, emocije i ideje želiš prenositi slikama? Neka tvoji mediji postanu boja i pigment, a slikarske podloge neograničene.

Slikarstvo je jedna od osnovnih grana likovnih umjetnosti, a slika čin i rezultat određene umjetničke akcije. Za razliku od crteža i grafike, slikarstvo je umjetnost koja se primarno izražava pomoću boje. No, umjetničke slike često sadrže kombinaciju predmeta i/ili prirodnih materijala, a mogu biti naturalističke i reprezentativne, apstraktne, narativne, simboličke, emotivne ili političke prirode. S obzirom na to da kombinira crtanje, gestu, kompoziciju, naraciju i/ili apstrakciju, slikarstvo je iznimno bogat i popularan oblik u vizualnim umjetnostima.

Na preddiplomskom studiju ćeš savladati suhe i mokre slikarske tehnike, dok ćeš na diplomskoj razini razvijati individualan izraz te veću fleksibilnost u metodi i pristupu. Razvija se vizualna percepcija u pristupu umjetničkom djelu, a studente se usmjerava na usvajanje specijalizirane plastičko-prostorne percepcije. Upoznat ćeš likovni govor uz razumijevanje povijesnog konteksta i u vezi sa psihologijom, sociologijom i osnovnim oblicima kritičkog izražavanja. Naučit ćeš raščlaniti bilo koju umjetničku disciplinu i vrstu, razumjeti umjetničke postupke te percipirati cjelovitost likovnih umjetnosti.

Nastava se odvija u potpuno opremljenim radionicama za slikarstvo, za rad u suhim (pastele i krede) te mokrim tehnikama (akvarel, tempera, jajčana tempera, akril, ulje). Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta.

Slikarstvo se predaje kao niz obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskim i diplomskim studijima Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti. Na Likovnoj pedagogiji slikarstvo je sveprisutan segment općenite likovne pismenosti u kreativnom i edukativnom procesu, te ima važnu ulogu u razumijevanju i čitanju umjetničkih djela. Na studiju Primijenjene umjetnosti kolegiji slikarstva su usmjereni na sustavno obrazovanje budućih profesionalaca u području suvremene umjetnosti slikarstva i primijenjene umjetnosti.

  • Prouči kolegije koje ćeš slušati ako upišeš Likovnu pedagogiju ili Primijenjenu umjetnost ovdje.
  • Saznaj više o svojim budućim nastavnicama i nastavnicima ovdje.

Po objavi natječaja za upise u iduću studijsku godinu upisuješ preddiplomski studij Primijenjene umjetnosti ili Likovne pedagogije. Nakon toga možeš upisati diplomski studij Primijenjene umjetnosti ili Likovne pedagogije. Ako imaš završen drugi preddiplomski studij, ali te zanima ili se baviš slikarstvom, slobodno nam pošalji svoju molbu i CV. Razmotrit ćemo koje su ti sve mogućnosti na raspolaganju da položiš dodatne ispite i upišeš se na ovaj studij.

Za pristup prijemnom ispitu Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci potrebno je priložiti vlastitu mapu radova. Osim toga, prijemni ispit se sastoji od motivacijskog razgovora/intervjua te praktičnih i teorijskih testova. Konkretne specifikacije, obvezni dokumenti i broj bodova ovisit će o izboru studija u aktualnoj studijskoj godini. Svi pristupnici prijemnom ispitu moraju detaljno proučiti pravilnike o prijemnom ispitu, a za sva dodatna pitanja ili nejasnoće, tu je studentska referada.

Detaljne upute za razredbeni postupak!

  • Sve informacije o upisima potraži ovdje.

Imaš pitanja?

Sva pitanja vezana uz upise na Akademiju slobodno uputi studentskoj referadi, pisanim ili telefonskim putem. Potrudit ćemo se odgovoriti ti u najkraćem mogućem roku!

Radno vrijeme referade je:

Pon – Pet: 9 – 15:00 sati
Vikendom i praznikom ne radimo

Telefonski broj: 051/228-886
Email adresa: studentska@apuri.hr

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti