© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti