Međunarodna suradnja

Članstvom u Europskoj mreži umjetničkih institucija (ELIA – European League of Institutes of the Arts), Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci u planiranju svoje međunarodne suradnje potvrđuje jedan od svojih temeljnih ciljeva. Partnerstvo s inozemnim akademijama i umjetničkim školama, međunarodnim organizacijama i udrugama srodnih umjetničkih disciplina od velike je važnosti za Akademijin razvoj, a otvorenost prema kulturalnim i kreativnim industrijama u Europi i svijetu preduvjet je njenog prisustva na društvenoj javnoj sceni.

Svojim međunarodnim aktivnostima, želja nam je upoznati buduće umjetnike i umjetnice s europskim i međunarodnim kulturnim i kreativnim praksama, no jednako tako, gostujuće studente i nastavnike, uputiti u specifičnosti pristupa nastavnim sadržajima u okvirima umjetničkih područja primijenjenih umjetnosti, likovne pedagogije, vizualnih umjetnosti i grafičkog dizajna te glume i medija.

Gostovanja nastavnika, umjetnika, studenata te djelatnika u kulturi iz inozemstva omogućavaju usporedbu i kritičku prosudbu vlastitih ciljeva i postignuća, kao i prihvaćanje inovativnih pedagoških načela i razvoja nastavnih praksi.

Uspješno sudjelovanje mladih umjetnika i sveučilišnih nastavnika u bilateralnim i multilateralnim umjetničkim i istraživačkim programima te programima razmjene studenata, kao i osiguravanje stipendija za usavršavanje, temeljna je zadaća Akademije koja na taj način slijedi i osnovne premise planiranih aktivnosti internacionalizacije Sveučilišta u Rijeci.

Kontakti

doc. art. Marko Koržinek
prodekan za međunarodnu suradnju
mkorzinek@apuri.uniri.hr
091 5011 890

doc. art. Celestina Vičević
koordinatorica Erasmus i CEEPUS mreže
celestina.vicevic@gmail.com

APURI je aktivna u okvirima nekolicine mreža Programa mobilnosti te ima sklopljene različite međunarodne bilateralne sporazume o suradnji s umjetničkim i obrazovnim institucijama iz regije, Europe i svijeta.

Program mobilnosti Erasmus plus

Erasmus je dio Programa za cjeloživotno učenje koji je usmjeren na visokoškolsko obrazovanje. U njegovim programskim djelatnostima mogu sudjelovati studenti, nastavno i nenastavno osoblje Akademije u svim oblicima tercijarnog obrazovanja i osposobljavanja, kako u individualnoj tako i u skupnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.

Erasmus program koordinira Erasmus ured Sveučilišta u Rijeci koje svoje aktivnosti aktivno provodi od akademske 2009./2010. Sveučilište u Rijeci je do danas sklopilo više od 560 Erasmus bilateralnih ugovora sa sveučilištima iz većine zemalja EU, omogućujući više od 1100 mjesta za odlazne/dolazne studente te gotovo 1000 mjesta za mobilnosti osoblja u/iz partnerskih institucija. Detalji o formalnim i administrativnim elementima mobilnosti su dostupni u International Student Guide brošuri.

Preuzmite Erasmus + dokumentaciju

CEEPUS mreža

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri).

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s provedbom 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine.

Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija.

Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija  i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja “Ljudi i vještine” Strategije EU-a za podunavlje (EUSDR).

Detaljnije informacije o načinu sudjelovanja visokih učilišta u CEEPUS mrežama i mogućnostima vezanim uz mobilnost studenata i nastavnog osoblja u okviru CEEPUS-a možete pronaći pod kategorijom Sudjelovanje.

AdriArt.ce

Mreža ADRIART.CE (CIII-SI-0816-06-1819) je pod-mreža  CEEPUS Srednjoeuropske mreža. ADRIART omogućuje razmjenu i suradnju studenata i nastavnika institucija sudionica, a djeluje od 2012/13.

Molimo provjerite sljedeću stranicu za mogućnosti koje se nude u pojedinim institucijama članicama mreže.

Art without Borders

Mreža Art without borders (CIII-PL-1309-01-1819) je pod-mreža CEEPUS Srednjoeuropske mreže. U njenom sklopu su dostupne dvije stipendije za nastavnice i nastavnike APURI, za jednomjesečni boravak u svrhu održavanja nastave na institucijama:

  • Sveučilište u Ostravi (Fakultet lijepih umjetnosti), Češka;
  • Jan Dlugosz sveučilište Czestochowa (Fakultet umjetnosti), Poljska.

Najkraći mogući period boravka tijekom školske godine, na inozemnoj instituciji je tjedan dana, a najdulji 30 dana. Obavezna aktivnost je držanje nastave u minimalnom trajanju od 6 sati tjedno.

Potrebno je dostaviti prijedlog radnog plana na inozemnoj instituciji, na engleskom jeziku. U radnom planu mora biti naznačena institucija za koju se kandidat prijavljuje i predviđeni period boravka. Za dodatne informacije, obratiti se prodekanici za međunarodnu suradnju i koordinatorici Erasmus mreže.

Obavijesti međunarodne suradnje

Erasmus ugovori

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti