Međunarodna suradnja

Akademija primijenjenih umjetnosti svim svojim aktivnostima snažno podupire sve oblike suradnje sa srodnim umjetničkim institiucijama i društvom u hrvatskoj europi i svijetu. Jedna od snažnih poluga razvoja međunarodne suradnje je i članstvo u Europskoj mreži umjetničkih institucija (ELIA). Partnerstvo s akademijama i umjetničkim školama, međunarodnim organizacijama i udrugama srodnih umjetničkih disciplina ključno je za kontinuirani razvoj Akademije.

Želimo kroz razmjenu ideja sa gostujućim umjetnicima, stručnjacima, studentima i nastavnicima obogatiti iskustva i proširiti saznanja naših nastavnika i studenata izvan praksi i metoda definiranih u nastavi na našoj akademiji. Takva interakcija omogućuje usporedbu i kritičku prosudbu vlastitih postignuća, te posljedično kontinuirano unaprijeđivanje i razvoj nastavnih praksi na akademiji što je u duhu planiranih aktivnosti internacionalizacije Sveučilišta u Rijeci.

Kontakti

Izv. prof. dr. art. Celestina Vičević
voditeljica programa međunarodne mobilnosti na Akademiji

Red. prof. art. Goran Štimac
CEEPUS koordinator za mrežu „Art without borders“

Izv. prof. art. Melinda Kostelac
CEEPUS koordinator za mrežu ADRIART.CE

Radovan Kunić, asistent
koordinator međunarodne mobilnosti progrma Erasmus+

Ljiljana Barković, asistentica
ECTS koordinator za područje slikarstva

Dajana Radoš, asistentica
ECTS koordinator za područje grafike

Nikola Nenadić, asistent
ECTS koordinator za područje kiparstva

Korina Hunjak, asistentica
ECTS koordinator za područje vizualnih komunikacija

APURI je aktivna u okvirima nekolicine mreža Programa mobilnosti te ima sklopljene različite međunarodne bilateralne sporazume o suradnji s umjetničkim i obrazovnim institucijama iz regije, Europe i svijeta.

Erasmus je dio Programa za cjeloživotno učenje koji je usmjeren na visokoškolsko obrazovanje. U njegovim programskim djelatnostima mogu sudjelovati studenti, nastavno i nenastavno osoblje Akademije u svim oblicima tercijarnog obrazovanja i osposobljavanja, kako u individualnoj tako i u skupnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.

Erasmus program koordinira Erasmus ured Sveučilišta u Rijeci koje svoje aktivnosti aktivno provodi od akademske 2009./2010. Sveučilište u Rijeci je do danas sklopilo više od 560 Erasmus bilateralnih ugovora sa sveučilištima iz većine zemalja EU, omogućujući više od 1100 mjesta za odlazne/dolazne studente te gotovo 1000 mjesta za mobilnosti osoblja u/iz partnerskih institucija. Detalji o formalnim i administrativnim elementima mobilnosti su dostupni u International Student Guide brošuri.

Preuzmite Erasmus + dokumentaciju

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri).

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s provedbom 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine.

Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija.

Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija  i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja “Ljudi i vještine” Strategije EU-a za podunavlje (EUSDR).

Detaljnije informacije o načinu sudjelovanja visokih učilišta u CEEPUS mrežama i mogućnostima vezanim uz mobilnost studenata i nastavnog osoblja u okviru CEEPUS-a možete pronaći pod kategorijom Sudjelovanje.

Mreža ADRIART.CE (CIII-SI-0816-06-1819) je pod-mreža  CEEPUS Srednjoeuropske mreža. ADRIART omogućuje razmjenu i suradnju studenata i nastavnika institucija sudionica, a djeluje od 2012/13.

Molimo provjerite sljedeću stranicu za mogućnosti koje se nude u pojedinim institucijama članicama mreže.

Mreža Art without borders (CIII-PL-1309-01-1819) je pod-mreža CEEPUS Srednjoeuropske mreže. U njenom sklopu su dostupne dvije stipendije za nastavnice i nastavnike APURI, za jednomjesečni boravak u svrhu održavanja nastave na institucijama:

  • Sveučilište u Ostravi (Fakultet lijepih umjetnosti), Češka;
  • Jan Dlugosz sveučilište Czestochowa (Fakultet umjetnosti), Poljska.

Najkraći mogući period boravka tijekom školske godine, na inozemnoj instituciji je tjedan dana, a najdulji 30 dana. Obavezna aktivnost je držanje nastave u minimalnom trajanju od 6 sati tjedno.

Potrebno je dostaviti prijedlog radnog plana na inozemnoj instituciji, na engleskom jeziku. U radnom planu mora biti naznačena institucija za koju se kandidat prijavljuje i predviđeni period boravka. Za dodatne informacije, obratiti se prodekanici za međunarodnu suradnju i koordinatorici Erasmus mreže.

Obavijesti međunarodne suradnje

Erasmus ugovori

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti