Odaberi studijske programe na međunarodnim sveučilištima

Pregledajte institucije s kojima je akademija uspostavila redovitu suradnju. Na stranicama pojedinih institucija možete pronaći sve informacije vezane uz rečeni studijski program i postupak prijave. Detaljne informacije o međunarodnoj suradnji pronađite ovdje.

Surađujemo sa više od 20 renomiranih sveučilišta diljem Europe. Pridruži se milijunima međunarodnih studenata putem mreža CEEPUS i ERASMUS. Proširi svoja profesionalna i životna iskustva u novom okruženju.

Kontakti

doc. Sanja Bojanić dr. sc.
prodekanica za međunarodnu suradnju
sanja.bojanic@uniri.hr
091 4976 634

doc. art. Celestina Vičević
koordinatorica Erasmus i CEEPUS mreže
celestina.vicevic@gmail.com

© Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti