Vi ste na stranici: Naslovna arrow Studenti arrow Studentski zbor arrow orj
orj

Odgovor naznačiti zacrnjivanjem kružića

Naziv visokoškolske ustanove

Od 45  ispitanika -ca, 25 ih je navelo točan naziv ustanove

 

 

Naziv studija

 

 

 

Studij ste upisali

 

28

uz potporu MZOŠ

20

uz plaćanje

 

 

 

 

Naziv završene srednje škole

Upisani studenti-ice dolaze iz 17 različitih srednjih škola;19 iz Rijeke,6 iz Varaždina,6 iz Pule,3 iz Osijeka, po2 iz Opatije i Čakovca,po 1 iz Zadra,Sl.Broda i Zaboka;22 studenta-ica dolaze iz drugih županija

 

 

 

 

 

 

Prosječan uspjeh u srednjoj školi

 

6

dobar

25

vrlo dobar

14

odličan

 

 

 

 

 

Spol

 

35

ženski

10

muški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dob

 

¡

manje od 18

14

18

9

19

 

11

20

2

21

9

22 i više

 

 

 

 

U kojoj su mjeri navedeni razlozi utjecali na odluku da upišete ovaj studij

 

uopće ne

uglavnom ne

uglavnom da

u potpunosti da

 

 

 

 

 

 

Predmet studija me jako zanima

 

.

-

10

35

Završetak studija povećava mogućnost zaposlenja

 

3

7

17

17

Nisam znao/znala koji bih drugi studij upisao/upisala

 

1

.

.

44

Dobivanje studentskih prava i pprivilegija

 

9

12

16

7

Nisam znao/znala što bih drugo radio/radila

 

37

6

2

.

Moja je obitelj željela da nastavim školovanje

 

5     

1

6

23

Moji prijatelji su se upisali na ovaj studij

 

35

1

9

.

Želim se usavršiti za buduće zanimanje

 

 

 

1

44

 

 

 

 

 

 

U kojoj mjeri će, prema vašem mišljenju,  vaš studij utjecati na razvoj vaših znanja, vještina ili na osobni razvoj u navedenim područjima

 

slabo

dosta

jako

vrlo jako

 

 

 

 

 

 

Široko opće obrazovanje

 

1

15

16

13

Znanja i vještine bitne za buduću struku

 

.

6

9

30

Jasno i efikasno pismeno i usmeno izražavanje

 

3

21

17

4

Kritičko i analitičko razmišljanje

 

2

7

23

13

Upotreba računala i informacijske tehnologije

 

10

18

16

1

Efikasno surađivanje s drugima

 

.

10

25

10

 

 

 

 

 

 

Koliko ćete redovito pohađati nastavu?

.

< 50%

.

51-75%

15

76-99%

30

100%

Koliko često ćete, prema vašim očekivanjima, tijekom studija raditi sljedeće

 

nikad

povremeno

često

vrlo često

 

 

 

 

 

 

S nastavnicima raspravljati o radnim zadacima, ispitima i ocjenama

 

 

12

21

12

Brzo i na vrijeme od nastavnika dobivati povratne informacije o vlastitom radu

 

1

7

29

8

S nastavnicima i izvan nastave raspravljati o gradivu

 

1

28

15

1

Na nastavi prezentirati dio gradiva (seminarski rad, referat i sl.)

 

1

20

17

7

Unaprijed se pripremati za nastavu

 

.

5

26

14

Na nastavi aktivno postavljati pitanja i sudjelovati u grupnim raspravama

 

.

16

25

4

Raditi timski sa drugim studentima na nekom zadatku

 

.

12

23

10

Primjenjivati teorije, pojmove ili naučene činjenice na praktične probleme u novim nastavnim i izvannastavnim situacijama

 

.

9

19

17

Pisati radova (seminarskih radova, izvještaja s vježbi ili projekata)

 

.

15

19

11

Učiti napamet činjenice, definicije, ideje ili metode, iz knjiga ili sa predavanja

 

17

17

11

.

 

 

 

 

 

 

Znanje o Bolonjskom procesu

Koliko godina traje studij koji ste upisali

.

3

28

4

17

5

.

6

Studij koji ste upisali je

.

diplomski

45

pred

diplomski

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

Europski sustav prijenosa bodova (ECTS) je

1

broj sati nastave iz nekog predmeta

41

mjera studentskog rada na kolegiju

3

broj položenih ispita tijekom godine

kon završetka studija dobiti ćete svjedodžbu kao i dodatak svjedodžbi(supplement )koji sadrži: 

..

Prijevod diplome na strani jezik

23

Popis vještina i znanja usvojenih tijekom studija

22

Tekstualni opis položenih predmeta

 

Najveći brojstudenata -ica(38) nezna koja će znanja i vještine steći tijekom studija

Akademski naziv koji će student-ica steći nakon završetka studija:točno ih je odgovorilo27.18 netočno

 

                                                                     

 

 
 
 
 
© 2005 – 2018 APURI