Vi ste na stranici: Naslovna arrow Informacije arrow Natječaji
NATJEČAJ ZA IZBOR
Nedjelja, 11 Studeni 2018

Na temelju Odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, objavljuje

                                                            NATJEČAJ ZA IZBOR

1.     jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo

2.     jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo

3.     jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistent u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo na nepuno radno vrijeme (50% ili 20 sati tjedno)

4.     jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistent u umjetničkom području, polje primijenjene umjetnosti, grana fotografija na nepuno radno vrijeme (50% ili 20 sati tjedno)

5.     jednog nastavnika u naslovno suradničko zvanje asistent u umjetničkom području,

polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo (bez zasnivanja radnog odnosa)

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03-139/13), a pod 1.i 2. Zakonom i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 61/2017). Pod točkom 4. prednost će imati kandidati s iskustvom u radu sa studijskom rasvjetom, obradi i pripremi fotografija za tisak, sa softwerskim alatima Photoshop inDesign i Bridge, iskustvo u uredništvu i Art Directoringu.

Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome i rješenje o priznavanju istovrijednosti ukoliko je ista stečena u inozemstvu, prikaz umjetničke i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti (za prvi izbor u zvanje), presliku identifikacijske isprave, strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1). Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u u word formatu.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja osobno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom na adresu Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti, 51 000 Rijeka, Ul. Slavka Krautzeka 83.

 

objavljeno 9. studenoga 2018.

 
 

 

 

 
NATJEČAJ
Petak, 19 Siječanj 2018

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – referent u Studentskoj službi na određeno nepuno (50%) radno vrijeme uz probni rad (m/ž)

 

Uvjeti: završen predddiplomski studij ekonomskog ili drugog smjera (prvostupnik ili VŠS), najmanje jedna godina radnog iskustva, prednost kandidatima s iskustvom rada u sustavu visokog obrazovanja

 

Uz pisanu prijavu treba priložiti životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (ovjerenu presliku diplome) i dokaz o radnom iskustvu (e-zapis HZMO).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, Rijeka.

 

objavljeno 19. siječnja 2018. 
 
 
 
 
© 2005 – 2018 APURI