Centar za inovativne medije — Center for Innovative Media
Logo

Centar za inovativne medije
Center for Innovative Media

Novomedijske umjetnosti u susretu znanosti
i novim tehnologijama, a na temeljima etike, ekologije i samoodrživih sistema, te promociju znanja akademskoj i široj publici.

Cilj projekta je popularizacija umjetnosti kao važnog posrednika ali i pokretača promjena u društvu, lokalnim politikama, znanosti, tehnologiji, obrazovanju. Na tom tragu, ovim se projektom i izvedbom interdisciplinarnih projekata promiče njen položaj u društvu, a ostvaruje se kroz organizaciju predavanja, radionica, tribina i izložbe.

Program se ostvaruje na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Uz redovne aktivnosti podržavati će se programi za djecu i omladinu kao i za osobe starije dobi.

Centar je svojevrsni laboratorij u kojem se uspostavljanjem samo-održivog sustava povezuju razne grane novo-medijske umjetnosti, znanosti i tehnologije sustavnom primjenom ekološki promišljenih i etički svjesnih odrednica suvremenog društva.

New media art approaching science and new technologies, based on issues of ethics, ecology and sustainable systems with special attention to promote to the greater public.

Aim of the Center is dissemination of art as important intermediator and initiator od social changes in the society, local politics, sciences, technology, education. Throughout interdisciplinary projects center promotes is place in the society, and accomplish through organizing public lectures, workshops, symposia and exhibitions.

Program will be realized on the local, national and international level. Together with regular monthly activities there will be programs specialized for children, youth and older groups interested to participate and learn.

Center is some kind of laboratory which aim is to bridge different branches of new media art, sciences, technologies and human study disciplines.