Vi ste na stranici: Naslovna arrow Akademija arrow Vijeće
Članovi vijeća akademije

studeni  2016.               Članovi Vijeća Akademije                             

 

Redoviti profesori     1.    red. prof. art. T    Josip Butković    

2.          red. prof. art. T    Maja Franković

3.          red. prof. art. T    Ksenija Mogin

4.          red. prof. art. T    Marijan Pongrac

5.          red. prof. art. T    Goran Štimac

6.          red. prof. art.       Želimir Hladnik

7.          red. prof. art.       Emilija Duparova

8.          red. prof. art.       Zdravko Milić

9.          red. prof. art.      Jasna Šikanja (sabb.)

 

Izvanredni profesori   10.  izv.prof.  art.    Lara Badurina

                                    11.  izv. prof. art.    Marina Banić-Zrinšćak

                                  12.  izv. prof. art.    Aljoša Brajdić

13.   izv. prof. art.    Ingeborg Fülepp

14.   izv. prof. art.    Đorđe Jandrić

15.   izv. prof. art.    Letricija Linardić

16. izv. prof. art.   Siniša Majkus  

17. izv. prof. art.   Mladen Mikulin

18. izv. prof. art.   Nadija Mustapić

19. izv. prof. art.   Mauro Stipanov (sabb.)

20.   izv. prof. art.   Dražen Trogrlić

21.   izv. prof. art.   Anton Vrlić

22.   izv.prof. art.    Jakov Žaper

 

Docenti                        23.   doc.art.         Alan Alebić

                                     24.   doc.dr. sc.      Sanja Bojanić

                                     25.  doc. art.         Tomislav Brajnović

26.  doc. art.         Igor Eškinja

27.  doc. art.         Melinda Kostelac

28.   doc.dr. sc.     Katarina Rukavina

29.  doc. art.         Damir Stojnić

30.  doc .art.         Lenka Udovički

31.  doc. art.         Hrvoje Urumović

32.  doc. dr. sc.    Berislav Valušek

33.  doc.dr. art.     Celestina Vičević

34.  doc. art.         Fedor Vučemilović

 

Umjetnički suradnici   35.  Elvis Krstulović

                                      36.  Marin Lukanović

 37.  Robert Mijalić

 38.  Sanjin Stanić

 39.  Dražen Vitolović

    Asistent                      40. Danijel Ciković

                                    41.  Milica Czerny Urban

                                    42.  Nina Licul             

                                    43.  Andrea Mešanović

  Predstavnica zaposlenika  44. Tamara Kola Žepina 

  Predstavnici studenata      45. Ivan Botički

46.    Helena Gazdek

47.    Antun Ružolčić

48.    Nikolina Šupraha

49.   Romina Tominić

50.   Lucia Ugrin

51.   Mira Žeželić                                        

 
 
 
 
© 2005 – 2017 APURI