Vi ste na stranici: Naslovna arrow Upisi arrow Upisi na preddiplomske studije
Upisi na preddiplomske studije

 

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

SVEUČILIŠTA U RIJECI

 

                                  

Slavka Krautzeka 83

51000 Rijeka

Studentska služba: 051/228-886

Dekanat:  051/228-880

www.apuri.hr

e-mail Studentske službe:

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

e-mail dekanata:

Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

 

 

INFORMACIJE

 

o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih studija akademske 2017./2018. godine

 

 

 

 

 

Sadržaj:

 

1. O STUDIJSKIM PROGRAMIMA

 

2. UVJETI UPISA U I. GODINU STUDIJA

 

3. PRIJAVE ZA UPIS

 

4. POSTUPAK VRJEDNOVANJA

 

5. UPISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijeka, travanj 2017.


1. O STUDIJSKIM PROGRAMIMA

 

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci umjetnička je akademija koja ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti.

Akademija izvodi tri preddiplomska sveučilišna studija prema studijskim programima odobrenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja  RH:

-               preddiplomski sveučilišni studij Likovne pedagogije

-               preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene umjetnosti

-               preddiplomski sveučilišni studij Gluma i mediji

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ LIKOVNE PEDAGOGIJE

 

Cjeloviti trogodišnji program (šest semestara) preddiplomskog studija predviđa ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima student/ica nakon tri godine redovitog studija ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) LIKOVNE PEDAGOGIJE.

Studenti/ce nakon završetka preddiplomskog studija stječu temeljna znanja iz područja Likovne pedagogije i Likovne umjetnosti određenog usmjerenja: slikarstva, kiparstva, grafike  koji im omogućuje nastavak diplomskog studija Likovne pedagogije ili nekog drugog studija.

Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima/cama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: razne kulturne ustanove, turističke ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elektronički mediji, samostalni umjetnički rad.

Nakon završetka preddiplomskog studija moguć je nastavak studija na diplomskom studiju u trajanju od dvije godine.

 

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

 

Cjeloviti trogodišnji program (šest semestara) preddiplomskog studija predviđa ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima u trajanju od tri godine student/ica ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) PRIMIJENJENE UMJETNOSTI.

Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima/cama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: razne kulturne ustanove, turističke ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elektronički mediji, samostalni umjetnički rad.

Nakon završetka preddiplomskog studija moguć je nastavak studija na diplomskom studiju u trajanju od dvije godine.

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ GLUMA I MEDIJI

Preddiplomski sveučilišni studij Gluma i mediji  traje šest semestra, a njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i zvanje prvostupnik glume i medija.

Nakon završetka preddiplomskog studija moguć je nastavak studija na diplomskom studiju Gluma u trajanju od dvije godine

 

 

2. UVJETI UPISA U I. GODINU STUDIJA

 

Upisi u I. godinu studija akademske 2017./2018. godine obavljaju se temeljem natječaja Sveučilišta u Rijeci objavljenog u dnevnom tisku, a na temelju Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci.

 

Akademija upisuje studente na redoviti studij:

a) koji će studirati uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja ,

b) koji će sami plaćati svoj studij – studenti koji su prethodno bili upisani na neki studij u RH,

c) koji će sami plaćati svoj studij - strane državljane izvan EU

 

Preddiplomski studij mogu upisati osobe koje su završile srednju školu u četverogodišnjem trajanju, položile državnu maturu,  zdravstveno su sposobne za studij na umjetničkoj akademiji (što dokazuju potvrdom obiteljskog liječnika), te su se, na temelju vrjednovanja ocjena srednje škole i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, plasirale u okviru upisnih kvota.

 

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. nisu obvezni položiti državnu maturu.

 

Broj upisnih mjesta za upis u I. godinu studija akademske 2017./2018. godine na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci:

 

 

Sveučilišni preddiplomski studij

Redoviti studenti

Stranci

Izvanredni studenti

Ukupno

LIKOVNA PEDAGOGIJA

25

1

0

26

PRIMIJENJENA UMJETNOST

25

1

0

26

GLUMA I MEDIJI

12

2

0

14

 

 

 

3. PRIJAVE ZA UPIS

 

Prijave za upis na studijske programe za preddiplomske studije Akademije podnose se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko  internetske stranice www.postani-student.hr.

Prijave  za jesenski rok primat će se za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, što će biti  objavljeno na internetskoj stranici www.postani-student.hr, internetskoj stranici Akademije www.apuri.hr   i oglasnoj ploči Akademije. 

 

 

4. POSTUPAK VRJEDNOVANJA

 

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci za upis na preddiplomske sveučilišne studije provodi postupak dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti

Rang liste za studije Primijenjenih umjetnosti i Likovna pedagodija se sastavljaju prema slijedećim elementima:

 

1.     vrjednovanje uspjeha u srednjoj školi, 20% bodova

2.     vrjednovanje Hrvatskog jezika b razine s državne mature, 5% bodova

3.     dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (razredbeni ispit), 75% bodova

 

 1. Vrjednovanjem uspjeha u srednjoj školi može se prikupiti maksimalno 200 bodova.
 2. Vrjednovanjem Hrvatskog jezika b razine s državne mature moguće je prikupiti maksimalno 50 bodova
 3. U postupku dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti moguće je postići maksimalno 750 bodova.

Razredbeni prag na dodatnoj provjeri iznosi 375 bodova.

Rang liste za studij Gluma i Mediji

Studij Gluma i mediji sastavlja rang listu prema slijedećem sustavu bodovanja:

 1. Vrjednovanje uspjeha u srednjoj školi 10%
 2.  Hrvatakog jezika b razine državne mature, 5%
 3. Engleskog jezika 5%
 4. Dodatne provjere nose 80%

 

DODATNA PROVJERA ZNANJA ZA STUDIJSKE PROGRAME PRIMIJENJENA UMJETNOST I LIKOVNA PEDAGOGIJA

 

Dodatna provjera znanja obuhvaća:

 • crtanje glave po živom modelu,
 • crtanje figure u prostoru,
 • modeliranje glave po živom modelu,
 • slikanje mrtve prirode,
 • razgovor s pristupnicima/cama o motivaciji za studij, mapu radova* te
 • test iz Povijesti umjetnosti**

Pristupnici/ce su na dodatnu provjeru obvezni donijeti: papir za crtanje formata 50 x 70 cm, pribor za crtanje (olovke B 4, ugljen...), dasku za crtanje formata 50x70 cm, slikanje (tempere, kistove, palete...)  i alat za modeliranje (špatule raznih oblika...).

MAPA RADOVA

*Pristupnici/ce predaju mapu radova označenu svojim imenom.

Mapa radova treba sadržavati 30 radova koji pokazuju umjetnički interes pristupnika/ce:

1.  15 crteža: npr. studije glave, figure, prostora i slobodne crtačke kompozicije (ugljen, olovka, pastel, kolaž ili kombinirane tehnike,..);

2. 15  autorskih radova u ostalim medijima: npr. fotodokumentacija slikarskih ili trodimenzionalnih djela (ne prilagati originalne slike i skulpture), fotografije, grafike, video radovi (data DVD s quicktime dokumentima ili DVD projekt),  radovi s područja dizajna, intermedijski radovi, ilustracije, animacije, stripovi, koncepti, i sl.

 

 

PISMENA PROVJERA ZNANJA POVIJESTI UMJETNOSTI

**Pismeni ispit iz Povijesti umjetnosti obuhvaća osnovne okvire europske i svjetske umjetnosti te poznavanje osnovnih karakteristika pojedinih stilskih razdoblja. To uključuje poznavanje najvećih ličnosti i djela europske i svjetske umjetnosti.

 

LITERATURA ZA PRIPREMANJE :

1.     Damjanov: Likovna umjetnost 1 i 2, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

2.     Janson: Povijest umjetnosti, Stanek, Zagreb, 1999. 

3.     Peić: Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

 

 

DODATNA PROVJERA ZNANJA GLUMA I MEDIJI

 

Dodatne provjere za upis na studij Gluma i mediji održavaju se samo u jesenskom roku*.

 

Dodatne provjere PZVS sastoje se od:

1. pisma motivacije (150 riječi)

2. razredbenog ispita (2 monologa i 2 pjesme)

 

Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri PZVS gube pravo upisa na studij.

 

Svi kandidati obvezni su najkasnije do 6. rujna 2017. izvršiti prijavu u NISpVU sustav na mrežnim stranicama www.postani-student.hr za upis na studij Gluma i mediji te Studentskoj službi dostaviti

prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera PZVS u iznosu od 330,00 kn. 

Potvrda i prijavnica se može dostaviti poštom na adresu Akademije ili osobno u razdoblju od 28. kolovoza 2017. do 6. rujna 2017. do 12:00 sati u Studentsku službu Akademije.

Pošiljke poslane poštom moraju biti zaprimljene na Akademiji do 6. rujna 2017. do 12:00 sati.

 

Uz prijavu u NISpVU sustavu i dostavu potvrde o uplati troškova dodatnih provjera i prijavnice za dodatne provjere kandidati su obvezni do 6. rujna 2017. do 12:00 sati dostaviti u Studentsku službu Akademije sljedeće dokumente:

           - popunjeni prijavni obrazac (prijavni obrazac za dodatne provjere PZVS preuzima se na

                 mrežnim stranicama studija www.apuri.hr ).

           - pismo motivacije.

 

 

 

TERMINI PROVJERE 

 

Termini dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti:

 

Ljetni rok:

Prijave u sustavu postani student:      do 9. lipnja 2017.

Likovna pedagogija                                                    do 9. lipnja 2017.

Primijenjena umjetnost                           do 9. lipnja 2017.

 

Jesenski rok:

Prijave u sustavu postani student: do 6. rujna 2017.

Gluma i mediji                                                              do 6. rujna 2017.    (*jesenski rok)

Likovna pedagogija                                                    do 6. rujna 2017.

Primijenjena umjetnost                             do 6. rujna 2017.

 

Dostava prijavnice i uplatnice troškova dodatne provjere (330,00 kuna) na Akademiju:

Ljetni rok do 9. lipnja 2017. do 12:00 sati.

 Jesenski rok od 28. kolovoza 2017. do 6. rujna 2017. do 12:00 sati.

 

DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI:

Ljetni rok,  4. i 5 srpnja 2017.

Primijenjena umjetnost i Likovna pedagogija

 

Jesenski rok, 12. i 13. rujna 2017.

Primijenjena umjetnost i Likovna pedagogija

Gluma i mediji, 11.-15. rujna 2017.

 

OBJAVA KONAČNIH RANG LISTA:

ljetni rok  - 17. srpnja 2016. – nakon 18:00 sati.

jesenski rok  - 19. rujna 2017.  - nakon 16:00 sati.

 

 

 

 

 Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija obavljat će se  

19. srpnja 2017.  za Primijenjenu umjetnost od 9:00 do 12:00 sati

 20. srpnja 2017. za Likovnu pedagogiju  od 9:00 do 12:00 sati

 

Jesenski termin upisa je 21. rujna 2017. od 9:00 do 12:00 sati za sve studijske programe

 

                  Kandidat je dužan priložiti prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera (PZVS) u iznosu od 330,00 kn  i dostaviti  je Studentskoj službi Akademije osobno ili poštom do zaključno 9. lipnja 2017., a za jesenski rok od 28. kolovoza 2017. do 6. rujna 2017.. Pošiljke poslane poštom moraju biti zaprimljene na Akademiji primijenjenih umjetnosti s konačnim datumom prijava.

 

DODATNE PROVJERE GLUMA I MEDIJI – jesenski rok 11.-15. rujna 2017.

 

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti održavaju se od 11. rujna do 15. rujna 2017.,  prema točnom rasporedu koji će se objaviti na mrežnim stranicama studija www.apuri.hr, održat će se razredbeni ispit – audicija za koju svaki kandidat treba pripremiti dva monologa i dvije pjesme po vlastitom izboru.

Na razredbeni ispit kandidat može donijeti, ali nije obvezno, portfolio s fotografijama (najviše 10) i video klipom (do 5 minuta) koji predstavljaju dosadašnji rad.

Na razredbenom ispitu može se postići maksimalno 80 % bodova.

 

 Objava konačnih rang lista:  19.rujna 2017.

 

UPISI NA STUDIJE AKADEMIJE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

I. -  ljetni rok: 19. i  20. srpnja 2017. od 9:00 do 12:00 sati. 

19. srpnja 2017. Primijenjena umjetnost

20. srpnja 2017. Likovna pedagogija

 

II. - jesenski rok:  21. rujna 2017. od 8:00 do 10:00 sati

Primijenjena umjetnost,

Likovna pedagogija i

Gluma i mediji

 

Prijavnice i uplatnice poslane poštom moraju biti zaprimljene na Akademiji sa zadnjim danom prijava.

 

Uplatnica troškova dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 

Iznos: 330,00 kn

IBAN račun Akademije: HR 4223600001101845215

Model: 00

Poziv na broj: OIB-09

Opis plaćanja: dodatna provjera-LP , PU, GiM

 

5. UPISI

 

Upisi se obavljaju prema rang listama sastavljenim na osnovi rezultata vrjednovanja.

Rang liste  će biti objavljene 17. srpnja i 19. rujna 2017. godine.  

 

Ako su na razredbenom postupku  pristupnici stekli  isti, ukupni broj bodova, slijed za upis utvrđuje se redom, prema slijedećim osnovama:

-               stečeni bodovi na dodatnoj provjeri,

-               stečeni bodovi za opći uspjeh u srednjoj školi,

-               stečeni bodovi iz testa Hrvatskog jezika s državne mature

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

§  svi originalni dokumenti: domovnica, rodni list, svjedodžbe,

§  potvrda o zdravstvenoj sposobnosti liječnika primarne zdravstvene zaštite

§  dokaz o uplati troškova upisa te školarine*(9240,00 KN ), ako student sam plaća studij

§  dokaz o  uplati troškova upisa u I. godinu studija

§  dokaz o uplati troškova osiguranja i materijalnih troškova za I. godinu

§  jednu osobnu fotografiju  veličine 3,5 x 4 cm,

§  preslika osobne iskaznice.

§  potvrdu fakulteta o studiju i duljini studiranja ( studenti koji su već studirali na drugom visokom učilištu trebaju donijeti potvrdu o završenom prethodnom studiju)

 

 

Podaci za uplatu troškova prilikom upisa:

IBAN: HR4223600001101845215

MODEL: 00

POZIV NA BROJ:   1. Upis u prvu godinu: OIB-01 (330,00 kn)

                                2.  Osiguranje studenta: OIB-03 ( 20,00 kn)

                                3. Programski troškovi za I. godinu: OIB-04 (500,00 kn)

 

Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja i ponovo upisuje 1. godinu studija iste razine obvezan je platiti puni iznos participacije u iznosu 9240,00 kn

Ako je student-ica prethodno završio-la neki od preddiplomskih studija, plaća cijeli studij.

 

Student-ica ne može biti upisan na dva visoka učilišta istovremeno te mora donijeti potvrdu o ispisu, ako je upisan/a na nekom od visokih učilišta.

 
 
 
 
© 2005 – 2018 APURI