Vi ste na stranici: Naslovna arrow Upisi
Upisi

RASPORED DODATNIH PROVJERA-PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Raspored dodatnih provjera 2016 Final


 

INFORMACIJE O UVJETIMA UPISA U I. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

2016./2017.  

 

 

Informacije za diplomski lipanj 2016

 

PRIJAVNICA DIPLOMSKI RAZREDBENI

 


 

 

INFORMACIJE

 

 

 

o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih studija akademske

2016./2017. godine

 

 

 

  

 

Rijeka, travanj 2016.

 

1. O STUDIJSKIM PROGRAMIMA

  

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci umjetnička je akademija koja ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti.

 

Akademija izvodi dva preddiplomska sveučilišna studija prema studijskim programima odobrenim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH:

 

 • preddiplomski sveučilišni studij Likovne pedagogije

 • preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene umjetnosti

 

 

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ LIKOVNE PEDAGOGIJE

 

Cjeloviti trogodišnji program (šest semestara) preddiplomskog studija predviđa ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima student/ica nakon tri godine redovitog studija ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) LIKOVNE PEDAGOGIJE.

 

Studenti/ce nakon završetka preddiplomskog studija stječu temeljna znanja iz područja Likovne pedagogije i Likovne umjetnosti određenog usmjerenja: slikarstva, kiparstva, grafike koji im omogućuje nastavak diplomskog studija Likovne pedagogije ili nekog drugog studija.

 

Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima/cama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: razne kulturne ustanove, turističke ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elektronički mediji, samostalni umjetnički rad.

 

Nakon završetka preddiplomskog studija moguć je nastavak studija na diplomskom studijuu trajanju od dvije godine.

 

 

 

 

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

 

Cjeloviti trogodišnji program (šest semestara) preddiplomskog studija predviđa ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima u trajanju od tri godine student/ica ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) PRIMIJENJENE UMJETNOSTI.

 

Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima/cama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: razne kulturne ustanove, turističke ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elektronički mediji, samostalni umjetnički rad.

 

Nakon završetka preddiplomskog studija moguć je nastavak studija na diplomskom studijuu trajanju od dvije godine.

 

 

 

 

 

2. UVJETI UPISA U I. GODINU STUDIJA

 

Upisi u I. godinu studija akademske 2016./2017. godine obavljaju se na temelju natječaja Sveučilišta u Rijeci objavljenog u dnevnom tisku, a na temelju Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci.

 

 

 

Akademija upisuje studente na redoviti studij:

 

a) koji će studirati uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,

 

b) koji će sami plaćati svoj studij – studenti koji su prethodno bili upisani na neki studij u RH,

 

c) koji će sami plaćati svoj studij - strane državljane izvan EU

 

 

 

Preddiplomski studij mogu upisati osobe koje su završile srednju školu u četverogodišnjem trajanju, položile državnu maturu, zdravstveno su sposobne za studij na umjetničkoj akademiji (što dokazuju potvrdom obiteljskog liječnika), te su se, na temelju vrjednovanja ocjena srednje škole i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, plasirale u okviru upisnih kvota.

 

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. nisu obvezni položiti državnu maturu.

Broj upisnih mjesta za upis u I. godinu studija akademske 2016./2017. godine na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci:

 

 

Sveučilišni preddiplomski studij

Redoviti studenti

Stranci

Izvanredni studenti

Ukupno

LIKOVNA PEDAGOGIJA

25

1

0

26

PRIMIJENJENA UMJETNOST

25

1

0

26

 

 

 

3. PRIJAVE ZA UPIS

 PRIJAVNICA

Prijave za upis na studijske programe za preddiplomske studije Akademije podnose se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

 

Prijave za rujanski rok primat će se za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, što će biti objavljeno na internetskoj stranici www.postani-student.hr, internetskoj stranici Akademije www.apuri.hr i oglasnoj ploči Akademije.

  

4.POSTUPAK VRJEDNOVANJA

 

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci za upis na preddiplomske sveučilišne studije provodi postupak dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti radi specifičnosti programa na umjetničkim studijima i potrebe utvrđivanja posebnih umjetničkih znanja i vještina.

 

 

 

Rang liste se sastavljaju prema slijedećim elementima:

 

 

 

 1. vrjednovanje uspjeha u srednjoj školi, 20% bodova

 2. Hrvatskog jezika b razine s državne mature, 5% bodova

 3. dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (razredbeni ispit), 75% bodova

 

 

 

 

 

 1. Vrjednovanjem uspjeha u srednjoj školi može se prikupitimaksimalno 200 bodova.

 2. Vrjednovanjem Hrvatskog jezika b razine s državne mature moguće je prikupiti maksimalno 50 bodova

 

3.U postupku dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti moguće je postići maksimalno 750 bodova.

 

Razredbeni prag na dodatnoj provjeri iznosi 375 bodova.

  

DODATNA PROVJERA ZNANJA

 

 

Dodatna provjera znanja obuhvaća: crtanje glave po živom modelu, crtanje figure u prostoru, modeliranje glave po živom modelu, slikanje mrtve prirode, razgovor s pristupnicima/cama o motivaciji za studij, mapu radova* te test iz Povijesti umjetnosti**

 

Pristupnici/ce su na dodatnu provjeru obvezni donijeti: papir za crtanje formata 50 x 70 cm, pribor za crtanje (olovke B 4, ugljen...), dasku za crtanje formata 50x70 cm, slikanje (tempere, kistove, palete...) i modeliranje (špatule raznih oblika...).

 

*Pristupnici/ce predaju mapu radova označenu svojim imenom. Mapa radova treba sadržavati 30 radova koji pokazuju umjetnički interes pristupnika/ce:

 

1. 15 crteža: npr. studije glave, figure, prostora i slobodne crtačke kompozicije (ugljen, olovka, pastel, kolaž ili kombinirane tehnike,..);

 

2. 15 autorskih radova u ostalim medijima: npr. fotodokumentacija slikarskih ili trodimenzionalnih djela (ne prilagati originalne slike i skulpture), fotografije, grafike, video radovi (data DVD s quicktime dokumentima ili DVD projekt), radovi s područja dizajna, intermedijski radovi, ilustracije, animacije, stripovi, koncepti, i sl.

 

 

**Pismeni ispit iz Povijesti umjetnosti obuhvaća osnovne okvire europske i svjetske umjetnosti te poznavanje osnovnih karakteristika pojedinih stilskih razdoblja. To uključuje poznavanje najvećih ličnosti i djela europske i svjetske umjetnosti.

 

 

 

LITERATURA ZA PRIPREMANJE :

 

 1. Damjanov: Likovna umjetnost 1 i 2, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

 2. Janson: Povijest umjetnosti, Stanek, Zagreb, 1999.

 3. Peić: Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

 

  

 

 

TERMINI PROVJERE

 

 Termini dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti:

 

 

Ljetni rok: Prijave u sustavu postani student: do 15. lipnja 2016.

 

Dostava prijavnice i uplatnice troškova dodatne provjere (330,00 kuna) na Akademiju: do 15. lipnja 2016.

 

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti: 28. i 29. lipnja 2016.

 

Objava konačnih rang lista: 18. srpnja 2016.

 

Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija: 19.i 20. srpnja 2016. od 9:00 do 13:00 sati.

 

 

 

Jesenski rok: Prijave u sustav postani student: do 5.rujna 2016.

 

Dostava prijavnice i uplatnice troškova dodatne provjere (330,00 kuna) na Akademiju: od 29. kolovoza 2016. do 5. rujna 2016.

 

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti: 13. i 14. rujna 2016.

 

Objava konačnih rang lista: 20. rujna 2016.

 

Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija: 22. rujna 2016. od 8:00 do 10:00 sati.

 

 

 

Prijavnice i uplatnice poslane poštom moraju biti zaprimljene na Akademiji sa zadnjim danom prijava.

 

 

 

Uplatnica troškova dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 

 

 

Iznos: 330,00 kn

 

IBAN račun Akademije: HR 4223600001101845215

 

Model: 00

 

Poziv na broj: OIB-09

 

Opis plaćanja: dodatna provjera-LP ili PU

 

 

 

5. UPISI

 

 

 

Upisi se obavljaju prema rang listama sastavljenim na osnovi rezultata vrjednovanja.

 

Rang liste će biti objavljene 18. srpnja i 20. rujna 2016. godine.

 

 

Ako su na razredbenom postupku pristupnici stekli isti ,ukupni broj bodova, slijed za upis utvrđuje se redom, prema slijedećim osnovama:

 

 • stečeni bodovi na dodatnoj provjeri,

 • stečeni bodovi za opći uspjeh u srednjoj školi,

 • stečeni bodovi iz testa Hrvatskog jezika s državne mature

 

 

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

 

 • svi originalni dokumenti: domovnica, rodni list, svjedodžbe,

 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti liječnika primarne zdravstvene zaštite

 • dokaz o uplati troškova upisa te školarine*, ako student sam plaća studij

 • dokaz o uplati troškova upisa u I. godinu studija

 • dokaz o uplati troškova osiguranja i materijalnih troškova za I. godinu

 • jednu osobnu fotografiju veličine 3,5 x 4 cm,

 • preslika osobne iskaznice.

 • potvrdu fakulteta o studiju i duljini studiranja ( za studente koji su već studirali na drugom visokom učilištu)

 

 

Podaci za uplatu troškova:

 

IBAN: HR4223600001101845215

 

MODEL: 00

 

POZIV NA BROJ: 1. Upis u prvu godinu: OIB-01 (330,00kn)

 

2. Osiguranje studenta: OIB-03 (20,00kn)

 

3. Materijalni troškovi za I. godinu: OIB-04 (500,00kn)

  

Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaćanja i ponovo upisuje 1. godinu studija iste razine obvezan je platiti puni iznos participacije u iznosu 9240,00 kn.

 

 

 

 

 

 

  
 
 
© 2005 – 2017 APURI