Vi ste na stranici: Naslovna arrow Informacije arrow Natječaji
NATJEČAJ ZA IZBOR
Petak, 02 Veljača 2018

Na temelju Odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 NATJEČAJ ZA IZBOR

1. jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo

2.  jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistent, u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (5 sati dnevno)

3. jednog suradnika u suradničko naslovno zvanje asistent, umjetničko područje, polje kazališne umjetnosti, grana gluma (bez zasnivanja radnog odnosa)

 

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03-139/13), a uz prijavu treba priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija i rješenje o priznavanju istovrijednosti ukoliko je ista stečena u inozemstvu, prikaz umjetničke i stručne djelatnosti, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti, presliku identifikacijske isprave, strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1), a pristupnici pod 2. i 3. i prijepis ocjena studija ili dodatak diplomi. Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u u word formatu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83.

 

objavljeno 02. veljače 2018.

  

 
NATJEČAJ
Petak, 19 Siječanj 2018

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – referent u Studentskoj službi na određeno nepuno (50%) radno vrijeme uz probni rad (m/ž)

 

Uvjeti: završen predddiplomski studij ekonomskog ili drugog smjera (prvostupnik ili VŠS), najmanje jedna godina radnog iskustva, prednost kandidatima s iskustvom rada u sustavu visokog obrazovanja

 

Uz pisanu prijavu treba priložiti životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (ovjerenu presliku diplome) i dokaz o radnom iskustvu (e-zapis HZMO).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, Rijeka.

 

objavljeno 19. siječnja 2018. 
 
 
 
 
© 2005 – 2018 APURI