Vi ste na stranici: Naslovna arrow Informacije arrow Natječaji
NATJEČAJ ZA IZBOR
Četvrtak, 02 Veljača 2017

Na temelju odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika/ce u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto docent u umjetničkom području, poljekazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), grana dramaturgija izvedbe u nepunom radnom vremenu od 50% ili 20 sati tjedno

 

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03-139/13) i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (NN 106/06). Uz prijavu treba priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome i rješenje o priznavanju istovrijednosti ukoliko je ista stečena u inozemstvu, prikaz nastavne i stručne djelatnosti, dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za prvi izbor u zvanje, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1). Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, Rijeka.

 

 
 
 
 
© 2005 – 2017 APURI