Vi ste na stranici: Naslovna arrow Informacije arrow Natječaji
NATJEČAJ ZA IZBOR
Ponedjeljak, 15 Lipanj 2015

Na temelju Odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 NATJEČAJ ZA IZBOR

1. jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor, 1. izbor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo        

2. jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo        

3. jednog nastavnika u  znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija             

 

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03-139/13), a uz prijavu treba priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome sveučilišnog diplomskog studija i rješenje o priznavanju istovrijednosti ukoliko je ista stečena u inozemstvu, prikaz djelatnosti (umjetničke ili znanstvene, nastavne i stručne) s popisom radova relevantnih za izbor, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti (pristupnici koji se prvi put biraju), presliku identifikacijske isprave, strani državljani dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1), a pristupnici pod 3. dodatno prilažu i preslik diplome o doktoratu znanosti i znanstvenom zvanju

Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u u word formatu.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, 51 000 Rijeka.

 

objavljeno 21. 11. 2017.

 

 
 
 
 
© 2005 – 2017 APURI