Vi ste na stranici: Naslovna arrow Informacije arrow Natječaji
JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2017./2018
Srijeda, 28 Veljača 2018

Na temelju članka 6. Pravilnika o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 4. svibnja 2016. godine, Sveučilište u Rijeci raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2017./2018.

 

 

Vrste kredita

Sveučilište u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018. dodjeljuje studentske kredite:

a.      Kredit za pokrivanje troškova života (KREDIT A)

b.     Kredit za pokrivanje troškova školarine (KREDIT B)

 

Opći uvjeti za dodjelu kredita

Pravo na studentski kredit imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim minimalnim uvjetima:

a.      državljani su Republike Hrvatske

b.     studenti su stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci, odnosno studija na drugim sveučilištima koji se ne provode na Sveučilištu u Rijeci

c.      imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko-goranske županije

 

Kriteriji za dodjelu kredita

Sukladno Pravilniku o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci kriteriji izračuna bodova su:

-        socijalni kriterij

 

Uvjeti korištenja i vraćanja studentskog kredita

Uvjeti korištenja i vraćanja studentskog kredita utvrđeni su Pravilnikom o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci.

 

Obvezatna dokumentacija

Kandidati podnose prijavu na propisanom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci. Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:

a.      potvrdu o upisu na fakultet/odjel s naznakom smjera i studijske grupe te godine studija kandidata

b.     potvrdu o prebivalištu ili boravištu kandidata na području Primorsko-goranske županije ili presliku osobne iskaznice kandidata

c.      dokumente kojima se dokazuje status, odnosno stanje iz članka 20., 21., 23., 28., 29. i 31. Pravilnika o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci

 

Trajanje natječaja

Javni natječaj otvoren je neograničeno od dana objave.

 

Dostava prijava

Prijave za dodjelu studentskog kredita dostavljaju se na adresu:

 

Sveučilište u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10

HR 51000 Rijeka

s naznakom: «Za studentski kredit».

 

Prijavu i dokumentaciju potrebno je dostaviti u dva (2) istovjetna primjerka, a obrazac prijave i elektronskim putem na Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Dodatne informacije

Obrazac prijave za dodjelu studentskog kredita i Pravilnik o kreditiranju studenata Sveučilišta u Rijeci nalazi se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci: www.uniri.hr

 

  

 
NATJEČAJ ZA IZBOR
Petak, 02 Veljača 2018

Na temelju Odluke Vijeća, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 NATJEČAJ ZA IZBOR

1. jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo

2.  jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistent, u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (5 sati dnevno)

3. jednog suradnika u suradničko naslovno zvanje asistent, umjetničko područje, polje kazališne umjetnosti, grana gluma (bez zasnivanja radnog odnosa)

 

Pristupnici na natječaj (M/Ž) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03-139/13), a uz prijavu treba priložiti životopis, ovjerenu presliku diplome sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija i rješenje o priznavanju istovrijednosti ukoliko je ista stečena u inozemstvu, prikaz umjetničke i stručne djelatnosti, uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti, presliku identifikacijske isprave, strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B1), a pristupnici pod 2. i 3. i prijepis ocjena studija ili dodatak diplomi. Životopis i prikaz djelatnosti dostaviti i na CD-u u word formatu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83.

 

objavljeno 02. veljače 2018.

  

 
NATJEČAJ
Petak, 19 Siječanj 2018

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – referent u Studentskoj službi na određeno nepuno (50%) radno vrijeme uz probni rad (m/ž)

 

Uvjeti: završen predddiplomski studij ekonomskog ili drugog smjera (prvostupnik ili VŠS), najmanje jedna godina radnog iskustva, prednost kandidatima s iskustvom rada u sustavu visokog obrazovanja

 

Uz pisanu prijavu treba priložiti životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (ovjerenu presliku diplome) i dokaz o radnom iskustvu (e-zapis HZMO).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Ul. Slavka Krautzeka 83, Rijeka.

 

objavljeno 19. siječnja 2018. 
 
 
 
 
© 2005 – 2018 APURI