Vi ste na stranici: Naslovna arrow Studiji arrow Primijenjene umjetnost
Primijenjene umjetnost
Preddiplomski studij

ODSJEK ZA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI


Preddiplomski studij Primijenjene umjetnosti

4 godine

8 semestara

240 ECTS bodova

SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI univ. bacc. art.

 

Popis predmeta po godinama studija :

I. godina

II. godina

III. godina

IV. godina

OPIS PROGRAMA


ISHODI UČENJA

U sklopu studija studenti/studentice upisuju obvezne i izborne predmete iz crtanja, kiparskog, slikarskog ili modula Primijenjene grafike. Predmeti u sustavu studija su stručno specifični u spomenutim djelatnim područjima i u velikoj su mjeri manuelno-praktični a prate ih predmeti u sustavu digitalne tehnologije i misaono-teorijski predmeti iz područja povijesti i suvremene likovne umjetnosti.

Nakon uspješno svladanog programa, stečene svjedodžbe i najmanje 240 ECTS bodova prvostupnik/ca će biti sposoban/sposobna:

- za samostalan rad na području vizualno-likovnog izražavanja

  • napraviti modele, matrice i unikatne artefakte u svim temeljnim slikarskim, kiparskim i tehnikama grafičkog oblikovanja

  • analizirati vizualne predloške i likovno ih reprezentirati u osnovnim crtačkim vještinama

  • zamisliti i izraditi prostorne konstrukcije u čvrstim materijalima i u digitalnim tehnikama kao projektno-simulacijske modele

  • samostalno opisati, definirati i argumentirati vlastite zamisli u području likovno-vizualnog izraza

  • temeljem iskustva u području eksperimentiranja tradicijskim i novim tehnikama i medijima napraviti originalna rješenja u području primijenjene grafike i dizajna, kostimografije, scenografije, dekorativnog slikarstva, fotografije, videa, web dizajna, mozaika, oblikovanja nakita ili intervencija u javnom prostoru

  • pravilno tumačiti specifičnost vlastitih kreativnih postupaka i uradaka uključivši i one iz rubnih područja tradicijskih tehnika i medija a koji se očituju kao ostvarenja intermedija, instalacija ili interaktivnih modela suvremene umjetničke prakse

  • sudjelovati u radionicama i surađivati u interdisciplinarnim timovima, sukladno stečenim vještinama i općim kompetencijama, stranom jeziku, poznavanju računalnih programa u svim područjima u kojima je likovnost čimbenik uspješnosti i znak kulturnog statusa

  • svojim uradcima argumentirano pokazati znanje i vještinu u području likovno vizualnog izražavanja temeljem činjeničnog znanja, konceptualnog znanja i onog proceduralnog kojim se ostvaruje primjena stečenog znanja; Metakognitivno znanje omogućava uspješnim studentima/studenticama da generiraju vlastiti odnos prema području kojim se bave, poznavanje strategija učenja i metode empatijskog samonadgledanja tijekom rada

  • nastaviti studij Primijenjenih umjetnosti na višoj razini ili neki drugi umjetnički studij

  • samostalno definirati prijedlog teme za budući diplomski studij


 

 
Diplomski studij

ODSJEK ZA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

Diplomski studij Primijenjene umjetnosti

2 godine
4 semestara
120 ECTSA

MAGISTAR/MAGISTRA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI, mag. art.
OPIS PROGRAMA

 


 

Diplomski studij Primijenjene umjetnosti

1 godina
2 semestra
60 ECTS bodova
MAGISTAR/MAGISTRA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI, mag. art.
OPIS PROGRAMA 

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno svladanog programa, stečene diplome i najmanje 60 ECTS bodova magistar/magistra će biti sposoban/sposobna:

·              za vođenje projekta istraživanja i izrade rada na području vizualno likovnog izražavanja

·              izraditi, argumentirati i analizirati kako vlastiti tako i rad drugih

·              izraditi modele, prototipove ili druge oblike prezentacije likovnog uradka u timskom radu

·              za argumentirano natjecanje u području javnog djelovanja u sustavu grafičkog dizajna, javnih kiparskih instalacija, web dizajna ili kazališne i tv scenografije i dr.

·              pisano elaboriranje projekta od ideje do početka realizacije (unikata ili malih serija, ili jednoga segmenta unutar većeg projekta, npr. filma ili opreme dječjeg vrtića)

·              za rad u sustavu javnih ustanova, muzeja, galerija, TV, restauratorskih zavoda, projektantskih biroa

·              za uspješan samostalni rad likovnog djelatnika koji je diplomirao u jednom od modula kiparstva, slikarstva ili primijenjene grafike ali je i izbornim predmetima proširio svoje znanje na ostala područja izražavanja

·              nastaviti studij na višoj razini

 

 
 
 
 
© 2005 – 2018 APURI