Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave
(P=predavanja, S= seminari, V=vježbe) potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

 

PRIMIJENJENA UMJETNOST, 2. GODINA

SEMESTAR: III. / ZIMSKI

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

 

MODUL PRIMIJENJENA GRAFIKA

 

 

 

 

 

Primijenjena grafika I

45

45

0

9

O

 

 

 

 

 

 

MODUL KIPARSTVO

 

 

 

 

 

Kiparstvo III

45

45

0

9

O

 

 

 

 

 

 

MODUL SLIKARSTVO

 

 

 

 

 

Slikarstvo III

45

45

0

9

O

 

 

 

 

 

 

OBVEZNI PREDMETI ZA SVE MODULE 

(16 ECTS)

 

 

 

 

 

Projektiranje oblika I

30

30

0

5

O

Crtanje akta II

15

45

0

5

O

Teorija prostora I

15

0

15

2

O

Povijest umjetnosti I

15

0

15

2

O

Uvod u filozofiju umjetnosti

15

0

15

2

O

IZBORNI PREDMETI ZA SVE MODULE (5 ECTS)

 

 

 

 

 

Grafika III / izborni

15

30

0

5

I

Kiparstvo III / izborni

15

30

0

5

I

Slikarstvo III / izborni

15

30

0

5

I

Engleski jezik III

15

15

0

2

I

Njemački jezik III

15

15

0

2

I

Tjelesna i zdravstvena kultura III

0

30

0

1

I

 


 

SEMESTAR: IV. / LJETNI

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

 

MODUL PRIMIJENJENA GRAFIKA

 

 

 

 

 

Primijenjena grafika II

45

45

0

9

O

 

 

 

 

 

 

MODUL KIPARSTVO

 

 

 

 

 

Kiparstvo IV

45

45

0

9

O

 

 

 

 

 

 

MODUL SLIKARSTVO

 

 

 

 

 

Slikarstvo IV

45

45

0

9

O

 

 

 

 

 

 

OBVEZNI PREDMETI ZA SVE MODULE

(16 ECTS)

 

 

 

 

 

Projektiranje oblika II

30

30

0

5

O

Crtanje ljudske glave

15

45

0

5

O

Teorija prostora II

15

0

15

2

O

Povijest umjetnosti II

15

0

15

2

O

Filozofija umjetnosti I

15

0

15

2

O

IZBORNI PREDMETI ZA SVE MODULE (5 ECTS)

 

 

 

 

 

Grafika IV / izborni

15

30

0

5

I

Kiparstvo IV / izborni

15

30

0

5

I

Slikarstvo IV / izborni

15

30

0

5

I

Engleski jezik IV

15

15

0

2

I

Njemački jezik IV

15

15

0

2

I

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

0

30

0

1

I