Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave
(P=predavanja, S= seminari, V=vježbe) potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

 

PRIMIJENJENA UMJETNOST, 1. GODINA

SEMESTAR: I. / ZIMSKI

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

                                                                 

OBVEZNI  (25 ECTS)

 

 

 

 

 

Grafika I

15

30

0

3

O

Kiparstvo I

15

30

0

3

O

Slikarstvo I

15

30

0

3

O

Crtanje I

30

45

0

5

O

Crtanje anatomije

15

30

0

5

O

Temelji oblikovanja I

15

15

0

2

O

Uvod u likovne umjetnosti I

15

0

0

2

O

Osnove fotografije I

15

15

0

2

O

IZBORNI (5 ECTS)

 

 

 

 

 

Grafika I / izborni

15

30

0

5

I

Kiparstvo I / izborni

15

30

0

5

I

Slikarstvo I / izborni

15

30

0

5

I

Engleski jezik I

15

15

0

2

I

Njemački jezik I

15

15

0

2

I

Tjelesna i zdravstvena kultura I

0

30

0

1

I

 

SEMESTAR: II. / LJETNI

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

 

OBVEZNI (25 ECTS)

 

 

 

 

 

Grafika II

15

30

0

3

O

Kiparstvo II

15

30

0

3

O

Slikarstvo II

15

30

0

3

O

Crtanje II

30

45

0

5

O

Crtanje akta I

15

30

0

5

O

Temelji oblikovanja II

15

15

0

2

O

Uvod u likovne umjetnosti II

15

0

0

2

O

Osnove fotografije II

15

15

0

2

O

IZBORNI (5 ECTS)

 

 

 

 

 

Grafika II / izborni

15

30

0

5

I

Kiparstvo II / izborni

15

30

0

5

I

Slikarstvo II / izborni

15

30

0

5

I

Engleski jezik II

15

15

0

2

I

Njemački jezik II

15

15

0

2

I

Tjelesna i zdravstvena kultura II

0

30

0

1

I