Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave
(P=predavanja, S= seminari, V=vježbe) potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

 

LIKOVNA  PEDAGOGIJA - 4. GODINA

SEMESTAR: VII. / ZIMSKI

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

 

OBVEZNI PREDMETI ZA SVE MODULE

(10 ECTS)

 

 

 

 

 

Didaktika

30

15

0

5

O

Povijest umjetnosti V

15

0

30

3

O

Teorija likovnih umjetnosti I

15

0

15

2

O

 

MODUL

OBVEZNI PREDMET (13 ECTS)

P

V

S

ECTS

STATUS

                       

GRAFIKA

  

Grafika VII

45

60

0

13

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL GRAFIKA

(7 ECTS)

 

 

 

 

 

Fotografija III

30

30

0

7

I

Grafički dizajn III

30

30

0

7

I

Internet i web dizajn I

30

30

0

7

I

Knjige-objekti i bibliofilska izdanja III

30

30

0

7

I

Računalna grafika III

30

30

0

7

I

Novi mediji I

30

30

0

7

I

Eksperimentalno crtanje I

30

30

0

7

I

 

MODUL

OBVEZNI PREDMET (13 ECTS)

P

V

S

ECTS

STATUS

                           

KIPARSTVO

 

Kiparstvo VII

45

60

0

13

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL KIPARSTVO

(7 ECTS)

 

 

 

 

 

Industrijski dizajn III

30

30

0

7

I

Eksperimentalno crtanje I

30

30

0

7

I

Keramika III

30

30

0

7

I

Kostimografija i moda III

30

30

0

7

I

Mozaik III

30

30

0

7

I

Scenografija III

30

30

0

7

I

Oblikovanje nakita III

30

30

0

7

I

Unutarnje uređenje III

30

30

0

7

I

 

 

 

MODUL

OBVEZNI PREDMET (13 ECTS)

P

V

S

ECTS

STATUS

 

SLIKARSTVO

 

Slikarstvo VII

60

45

0

13

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL SLIKARSTVO

(7 ECTS)

 

 

 

 

 

Fotografija III

30

30

0

7

I

Eksperimentalno crtanje I

30

30

0

7

I

Mozaik III

30

30

0

7

I

Kostimografija i moda III

30

30

0

7

I

Keramika III

30

30

0

7

I

Scenografija III

30

30

0

7

I

Unutarnje uređenje III

30

30

0

7

I

Novi mediji I

30

30

0

7

I

 

SEMESTAR: VIII. / LJETNI

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

 

OBVEZNI PREDMETI ZA SVE MODULE

(10 ECTS)

 

 

 

 

 

Školska pedagogija s teorijama škole

30

15

0

5

O

Povijest umjetnosti VI

15

0

30

3

O

Teorija likovnih umjetnosti II

15

0

15

2

O

 

 

MODUL

OBVEZNI PREDMET (13 ECTS)

P

V

S

ECTS

STATUS

                      

GRAFIKA

 

Grafika VIII

45

60

0

13

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL GRAFIKA

(7 ECTS)

 

 

 

 

 

Fotografija IV

30

30

0

7

I

Grafički dizajn IV

30

30

0

7

I

Internet i web dizajn IV

30

30

0

7

I

Knjige-objekti i bibliofilska izdanja IV

30

30

0

7

I

Računalna grafika IV

30

30

0

7

I

Novi mediji II

30

30

0

7

I

Eksperimentalno crtanje II

30

30

0

7

I

 

 

 

 

MODUL

OBVEZNI PREDMET (13 ECTS)

P

V

S

ECTS

STATUS

                           KIPARSTV O

Kiparstvo VIII

 

45

60

0

13

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL KIPARSTVO (7 ECTS)

 

 

 

 

 

Industrijski dizajn IV

30

30

0

7

I

Eksperimentalno crtanje II

30

30

0

7

I

Keramika IV

30

30

0

7

I

Kostimografija i moda IV

30

30

0

7

I

Mozaik IV

30

30

0

7

I

Scenografija IV

30

30

0

7

I

Oblikovanje nakita IV

30

30

0

7

I

Unutarnje uređenje IV

30

30

0

7

I

 

MODUL

 OBVEZNI PREDMET (13 ECTS)

P

V

S

ECTS

STATUS

SLIKARSTVO

 Slikarstvo VIII

45

60

0

13

O

 IZBORNI PREDMETI ZA MODUL SLIKARSTVO (7 ECTS)

 

 

 

 

 

 Fotografija IV

30

30

0

7

I

 Eksperimentalno crtanje II

30

30

0

7

I

 Mozaik IV

30

30

0

7

I

 Kostimografija i moda IV

30

30

0

7

I

 Keramika IV

30

30

0

7

I

 Scenografija IV

30

30

0

7

I

 Unutarnje uređenje IV

30

30

0

7

I

 Novi mediji II

30

30

0

7

I