Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave
(P=predavanja, S= seminari, V=vježbe) potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova

 

LIKOVNA  PEDAGOGIJA - 3. GODINA

SEMESTAR: V. / ZIMSKI

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

OBVEZNI PREDMETI ZA SVE MODULE

(12 ECTS)

 

 

 

 

 

Edukacijska psihologija

30

30

0

5

O

Napredno crtanje akta

15

30

0

4

O

Povijest umjetnosti III

15

0

30

3

O

 

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

                                   

GRAFIKA

OBVEZNI PREDMET

(10 ECTS)

 

 

 

 

 

Grafika V

45

60

0

10

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL GRAFIKA

(8 ECTS)

 

 

 

 

 

Fotografija I

15

15

0

4

I

Grafički dizajn I

15

15

0

4

I

Knjige-objekti i bibliofilska izdanja I

15

15

0

4

I

Računalna grafika I

15

15

0

4

I

Tipografija I

15

15

0

4

I

Uvod u nove medije I

15

15

0

4

I

Filozofija umjetnosti  II

15

0

15

4

I

 

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

                           

KIPARSTVO

OBVEZNI PREDMET

(10 ECTS)

 

 

 

 

 

Kiparstvo V

45

60

0

10

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL KIPARSTVO

(8 ECTS)

 

 

 

 

 

Industrijski dizajn I

15

15

0

4

I

Keramika I

15

15

0

4

I

Kostimografija i moda I

15

15

0

4

I

Mozaik I

15

15

0

4

I

Scenografija I

15

15

0

4

I

Oblikovanje nakita I

15

15

0

4

I

Unutarnje uređenje I

15

15

0

4

I

Filozofija umjetnosti II

15

0

15

4

I

 

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

            

SLIKARSTVO

OBVEZNI PREDMET

(10 ECTS)

 

 

 

 

 

Slikarstvo V

45

60

0

10

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL SLIKARSTVO (8 ECTS)

 

 

 

 

 

Fotografija I

15

15

0

4

I

Mozaik I

15

15

0

4

I

Kostimografija i moda I

15

15

0

4

I

Keramika I

15

15

0

4

I

Scenografija I

15

15

0

4

I

Unutarnje uređenje I

15

15

0

4

I

Uvod u nove medije I

15

15

0

4

I

Filozofija umjetnosti II

15

0

15

4

I

 

 

 

SEMESTAR: VI. / LJETNI

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

 

OBVEZNI PREDMETI ZA SVE MODULE

(12 ECTS)

 

 

 

 

 

Obiteljska pedagogija

30

0

30

5

O

Napredno crtanje

15

30

0

4

O

Povijest umjetnosti IV

15

0

30

3

O

 

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

GRAFIKA

OBVEZNI PREDMET (10 ECTS)

 

 

 

 

 

Grafika VI

45

60

0

10

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL GRAFIKA

(8 ECTS)

 

 

 

 

 

Fotografija II

15

15

0

4

I

Grafički dizajn II

15

15

0

4

I

Knjige-objekti i bibliofilska izdanja II

15

15

0

4

I

Računalna grafika II

15

15

0

4

I

Tipografija II

15

15

0

4

I

Uvod u nove medije II

15

15

0

4

I

Povijest i teorija dizajna

15

0

15

4

I

 

 

 

MODUL

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

KIPARSTVO

OBVEZNI PREDMET

(10 ECTS)

 

 

 

 

 

Kiparstvo VI

45

60

0

10

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL KIPARSTVO

(8 ECTS)

 

 

 

 

 

Industrijski dizajn II

15

15

0

4

I

Keramika II

15

15

0

4

I

Kostimografija i moda II

15

15

0

4

I

Mozaik II

15

15

0

4

I

Scenografija II

15

15

0

4

I

Oblikovanje nakita II

15

15

0

4

I

Unutarnje uređenje II

15

15

0

4

I

Povijest i teorija dizajna

15

0

15

4

I

 

 

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

                        

SLIKARSTVO

OBVEZNI PREDMET

(10 ECTS)

 

 

 

 

 

Slikarstvo VI

45

60

0

10

O

IZBORNI PREDMETI ZA MODUL SLIKARSTVO

(8 ECTS)

 

 

 

 

 

Fotografija II

15

15

0

4

I

Mozaik II

15

15

0

4

I

Kostimografija i moda II

15

15

0

4

I

Keramika II

15

15

0

4

I

Scenografija II

15

15

0

4

I

Unutarnje uređenje II

15

15

0

4

I

Uvod u nove medije II

15

15

0

4

I

Povijest i teorija dizajna

15

0

15

4

I